Home >> PH??NG TH?C LIêN H?

LIÊN H? T?I TRUNG QU?C

Tên nhà máy: Công ty TNHH ch? t?o c?n c?u Vi?n V?ng, t?nh Giang Tô, Trung Qu?c.

??a ch?: s? 10, ???ng Phú D??ng, khu công nghi?p T?nh Giang, t?nh Giang Tô

- Ng??i liên h?: Chúc V? (Zhu Wei)

- ?i?n tho?i86-523-84626000/84626001

- FAX: 0086-523-84626008

- Trang webhttp://www.ywqzj.com  

- Hòm th? ?i?n t?info@ywqzj.com  info@shoes578.com  

 

LIÊN H? T?I VI?T NAM:

Ng??i liên h?:

Ph?m V?n Trung

- ?i?n tho?i0084-912053690

- E-mail: pvt_ctydam@yahoo.com.vn